Polski English Pусский

Opis Laboratorium:


Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur (MLSPMiNT) prowadzi prace badawcze w stałych (do 15T), kwasistacjonarnych (do 36T) i impulsowych (do 42T) polach magnetycznych, w szerokim zakresie temperatur (od 1.5 do 320 K).

Badania realizowane są przez grupy naukowców, zarówno z kraju jak i z zagranicy, których projekty badawcze zostały zaakceptowane przez Radę Laboratorium.

Priorytetami badawczymi są :
  • Nanorozmiarowe materiały i niskowymiarowe układy
  • Przejścia fazowe w silnych polach magnetycznych
  • Zjawiska krytyczne w nadprzewodnikach

Międzynarodowe Laboratorium.Aktualności:


Dwucewkowy elektromagnes wytwarzający pola impulsowe o indukcji do 60 T w ML-u.

W marcu 2016 zakończono w naszym laboratorium testy nowego dwucewkowego elektromagnesu zaprojektowanego i wykonanego w Międzynarodowym Laboratorium, w którym po raz pierwszy zastosowano wymienną cewkę wewnętrzną. Pozwoliło to na uzyskanie pola o indukcji 54T.
więcej >>


Prof. Alexander Nikolaevich Vasiliev we Wrocławiu w ramach programu Visiting Professors, funduszu Scientiae Wratislavienses, finansowanego ze środków Miasta Wrocławia.

W dniach 16-20 maja 2016 r. we Wrocławiu będziemy gościć wybitnego specjalistę w dziedzinie fizyki ciała stałego, materiałów funkcjonalnych i nadprzewodnictwa, prof. Alexandra N. Vasilieva ...

więcej >>
Warsztaty „Jak zdobyć grant ERC?”


W dniu 15.04.2016 w Warszawie odbyły się jednodniowe warsztaty organizowane przez Polską Akademię Nauk we współpracy z francuskim Centre National de La Recherche Scientifique (CNRS) będącej liderem w zakresie pozyskiwania grantów finansowanych przez Europejską Radę Badań Naukowych ...
więcej>>
APDIC Workshop w Międzynarodowym Laboratorium.

W dniu 2.04.2016 w siedzibie ML odbył się Workshop Narodowego Komitetu Międzynarodowego Komitetu Diagramów Fazowych (APDIC). Organizatorem workshopu było nasze Laboratorium ...
więcej >>


Habilitacja dr. inż. Jacka Ćwika.


Miło nam poinformować, że w dniu 16 lutego 2016 Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Fizyki Molekularnej w Poznaniu naszemu pracownikowi Jackowi Ćwikowi nadano stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych ... .

więcej >>


Prof. Ludwig Schultz we Wrocławiu w ramach programu Visiting Professors, funduszu Scientiae Wratislavienses, finansowanego ze środków Miasta Wrocławia.

W dniach 8–11 grudnia 2015 r. we Wrocławiu będziemy gościć wybitnego specjalistę w dziedzinie magnetyzmu i nadprzewodnictwa, prof. Ludwiga Schultza z Leibniz Institute ....


ML sygnatariuszem Paktu dla Horyzontu.

ML jest sygnatariuszem Paktu dla Horyzontu 2020, nasza jednostka jako jedna z pierwszych podpisała dokument mający na celu włączenie się polskich instytucji ...

więcej >>