Polski English

Opis Laboratorium:


Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur (obecnie Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN) prowadzi prace badawcze w stałych (do 15T), kwasistacjonarnych (do 36T) i impulsowych (do 42T) polach magnetycznych, w szerokim zakresie temperatur (od 1.5 do 320 K).

Badania realizowane są przez grupy naukowców, zarówno z kraju jak i z zagranicy, których projekty badawcze zostały zaakceptowane przez Radę Laboratorium.

Priorytetami badawczymi są :
  • Nanorozmiarowe materiały i niskowymiarowe układy
  • Przejścia fazowe w silnych polach magnetycznych
  • Zjawiska krytyczne w nadprzewodnikach


Międzynarodowe Laboratorium.
Aktualności:


1 października 2017
Międzynarodowe Laboratorium
stało się częścią
Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
Polskiej Akademii Nauk.
Przejęcie Międzynarodowego Laboratorium przez Instytut Niskich
Temperatur i Badań Strukturalnych
Polskiej Akademii Nauk.

więcej >>

Spotkanie wykonawców Projektu “MAGNES” połączone z otwartymi warsztatami: „Hard magnetic materials and high-current high-field superconductors for innovative technologies”


Spotkanie uczestników projektu „MAGNES” w Suzdalu.
W dniach 3-7 października 2016 r. w Suzdalu (Rosja) w trakcie VI Międzynarodowej Konferencji "Functional nanomaterials and high-purity substances" odbyło się spotkanie uczestników projektu „MAGNES”  ...
więcej >>

"Noc Laboratoriów" w Międzynarodowym Laboratorium.

8 października 2016 r. po raz drugi w Polsce odbyła się Noc Laboratoriów, w której udział wzięło między innymi Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN we Wrocławiu.

więcej >>


Noc Laboratoriów w ML-u 8 października 2016.

Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur we Wrocławiu jest ...

więcej >>
Posiedzenie Rady Naukowej.

W dniach 23-24 czerwca br. odbyło się 83. posiedzenie Rady Naukowej Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur. Posiedzeniu przewodniczył prof. Janusz Lipkowski, który ....

więcej >>


Dwucewkowy elektromagnes wytwarzający pola impulsowe o indukcji do 60 T w ML-u.

W marcu 2016 zakończono w naszym laboratorium testy nowego dwucewkowego elektromagnesu zaprojektowanego i wykonanego w Międzynarodowym Laboratorium, w którym po raz pierwszy zastosowano wymienną cewkę wewnętrzną. Pozwoliło to na uzyskanie pola o indukcji 54T.
więcej >>


ML sygnatariuszem Paktu dla Horyzontu.

ML jest sygnatariuszem Paktu dla Horyzontu 2020, nasza jednostka jako jedna z pierwszych podpisała dokument mający na celu włączenie się polskich instytucji ...

więcej >>