Polski English


Spotkanie wykonawców Projektu “MAGNES” połączone z otwartymi warsztatami:
„Hard magnetic materials and high-current high-field superconductors
for innovative technologies”


W dniach 2-3 lutego 2017 r. w Międzynarodowym Laboratorium odbyło się kolejne spotkanie wykonawców projektu MAGNES połączone z warsztatami na temat materiałów magnetycznych i nadprzewodnikowych przydatnych dla innowacyjnych zastosowań (patrz agenda: >> ). Projekt jest realizowany w ramach programu „ERA.Net RUS Plus – INNOVATION” współfinansowanego (strona polska) przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W spotkaniu udział wzięli goście oraz realizatorzy projektu: z Polski (Międzynarodowe Laboratorium) - prof. dr hab. Krzysztof Rogacki, dr hab. Jacek Ćwik, dr Daniel Gajda, dr Yuriy Koshkidko, dr V. Bezusyy, mgr A. Gilewski, i mgr A. Los; z Niemiec (Instytut IFW im. Leibniza w Dreźnie) - prof. Ludwig Schultz, prof. Günter Fuchs, dr Konstantin Nenkov; z Rosji (Instytut Metalurgii i Materiałów im. A.A Baikova, RAS w Moskwie) - dr Natalia Kolchugina.

W pierwszym dniu odbyły się wykłady tematyczne wykonawców projektu, w drugim wykład popularno-naukowy prof. Schultza na temat zastosowania badanych w projekcie materiałów do realizacji wielu innowacyjnych przedsięwzięć technologicznych opartych na lewitacji nadprzewodnikowej. Po wykładzie odbyło się spotkanie zamknięte wykonawców projektu, na którym omawiano stopień zaawansowania prowadzonych prac. Koordynator projektu, prof. Krzysztof Rogacki przedstawił sprawozdanie z postępów w realizacji zadań. Wskazano zadania, których realizację należałoby przyspieszyć by zachować pełną zgodność z harmonogramem. Omówiono szczegółowo sposoby działania w najbliższym czasie oraz strategię na kolejne miesiące. Po oficjalnym spotkaniu rozpoczęły się rozmowy konsultacyjne pomiędzy wykonawcami projektu.

Wybrane wykłady:
dr hab. J. Ćwik - patrz >>
dr D. Gajda - patrz >>
dr Yu. Koshkid’ko -  patrz >>
dr A. Los -  patrz >> 
prof. G. Fuchs - patrz >>
dr N. Kolchugina - patrz >>


 

Wykonawcy projektu MAGNES.

Więcej zdjęć ze spotkania patrz >>


The project is co-supported by the National Centre for Research and Development (Poland) within
the project "ERA.NET RUS PLUS:No146-MAGNES" financed by the EU 7th FP, grant no609556.