Polski English

Międzynarodowe Laboratorium sygnatariuszem Paktu dla Horyzontu.


ML jest sygnatariuszem Paktu dla Horyzontu 2020, nasza jednostka jako jedna z pierwszych podpisała dokument mający na celu włączenie się polskich instytucji naukowych do Programu badawczego, który w latach 2014-2020 zastąpi Program Ramowy FP 7.

Strona Paktu >> http://www.nauka.gov.pl/horyzont-2020/

Treść Paktu >> http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_06/7366e3f803d3acd4a3291820e02faac0.pdf