Polski English
Noc Laboratoriów w ML-u 8 października 2016.
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur we Wrocławiu jest instytucją naukową podległą Polskiej Akademii Nauk, w której zrzeszeni są członkowie rzeczywiści i stowarzyszeni z różnych krajów.
Laboratorium prowadzi prace badawcze w dziedzinie fizyki ciała stałego, specjalizując się w badaniach:
- właściwości fizycznych materiałów nanorozmiarowych,
- przejść fazowych w silnych polach magnetycznych,
- zjawisk krytycznych w nadprzewodnikach.

Do realizacji tego celu Laboratorium dysponuje unikalnym na skalę europejską sprzętem badawczo-pomiarowym, który umożliwia prowadzenie prac w temperaturach do –271.5 ˚C oraz w polach magnetycznych do 54T (cewka podwójna) tesla, tj. prawie milion razy silniejszych od pola ziemskiego.
W pracach prowadzonych w Laboratorium zajmujemy się nie tylko fizyką klasyczną, ale także kwantową, kryjącą w sobie zupełnie nowy, fascynujący i nieprzewidywalny świat.
Zapraszamy na krótką podróż po tym świecie podczas Nocy Laboratoriów 2016.


PROGRAM WYDARZENIA:

1). Sesja Rodzinna I, 17:00   <-- ZAREZERWOWANA DLA SZKOŁY (25 osób, wiek uczestników: bez ograniczeń)

„Zabawy nauką”, czyli pokazy wraz z krótkim omówieniem lewitacji nadprzewodników oraz inne niezwykłe zachowanie się materii w niskich temperaturach (-196 °C),
- zwiedzanie Międzynarodowego Laboratorium: elektromagnesy nadprzewodnikowe (15 T), bitterowskie (17 T) i impulsowe (40 T),
Czas trwania sesji: ok. 80 minut.

 

2). Sesja Wykładowa I - Magnetyzm, 17:30 (30 osób, wiek uczestników: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, dorośli)

"Silne pola i niskie temperatury, a życie codzienne"
- wykład popularnonaukowy nt. magnetyzmu i niskich temperatur,
Miejsce: sala seminaryjna, II p., „Nowy budynek” (wejście główne)
- zwiedzanie Międzynarodowego Laboratorium: elektromagnesy nadprzewodnikowe (15 T), bitterowskie (17 T) i impulsowe (40 T),
Czas trwania sesji: ok. 60 minut.

 

3). Sesja Rodzinna II, 18:30 (25 osób, wiek uczestników: bez ograniczeń)

„Zabawy nauką”, czyli pokazy wraz z krótkim omówieniem lewitacji nadprzewodników oraz inne niezwykłe zachowanie się materii w niskich temperaturach (-196 °C),
- zwiedzanie Międzynarodowego Laboratorium: elektromagnesy nadprzewodnikowe (15 T), bitterowskie (17 T) i impulsowe (40 T),
Czas trwania sesji: ok. 80 minut.

 

4). Sesja Wykładowa II - Nadprzewodnictwo, 19:00 (30 osób, wiek uczestników: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, dorośli)

"Nadprzewodnictwo: zerowy opór elektryczny, lewitacja - zastosowania"
- wykład popularnonaukowy nt. nadprzewodnictwa i niskich temperatur,
Miejsce: sala seminaryjna,  II p., „Nowy budynek” (wejście główne)
- zwiedzanie Międzynarodowego Laboratorium: elektromagnesy nadprzewodnikowe (15 T), bitterowskie (17 T) i impulsowe (40 T),
Czas trwania sesji: ok. 60 minut.

 

5). Sesja Rodzinna III, 20:00 (25 osób, wiek uczestników: bez ograniczeń)

„Zabawy nauką”, czyli pokazy wraz z krótkim omówieniem lewitacji nadprzewodników oraz inne niezwykłe zachowanie się materii w niskich temperaturach (-196 °C),
- zwiedzanie Międzynarodowego Laboratorium: elektromagnesy nadprzewodnikowe (15 T), bitterowskie (17 T) i impulsowe (40 T),
Czas trwania sesji: ok. 80 minut.

 

6). Sesja Wykładowa III - Magnetyzm, 20:30 (30 osób, wiek uczestników: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, dorośli)

"Silne pola i niskie temperatury, a życie codzienne"
- wykład popularnonaukowy nt. magnetyzmu i niskich temperatur,
Miejsce: sala seminaryjna,  II p., „Nowy budynek” (wejście główne)
- zwiedzanie Międzynarodowego Laboratorium: elektromagnesy nadprzewodnikowe (15 T), bitterowskie (17 T) i impulsowe (40 T),
Czas trwania sesji: ok. 60 minut.

 

7) Sesja Rodzinna IV, 21:30 (25 osób, wiek uczestników: bez ograniczeń)

„Zabawy nauką”, czyli pokazy wraz z krótkim omówieniem lewitacji nadprzewodników oraz inne niezwykłe zachowanie się materii w niskich temperaturach (-196 °C),
- krótkie zwiedzanie Międzynarodowego Laboratorium: elektromagnesy nadprzewodnikowe (15 T), bitterowskie (17 T) i impulsowe (40 T),
Czas trwania sesji: ok. 60 minut.

 

REGULAMIN WYDARZENIA:

R E G U L A M I N
Przebywania na terenie Międzynarodowego Laboratorium
Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur
we Wrocławiu

Uczestnicy Wydarzenia pn. Noc Laboratoriów odbywającego się w dniu 8 października 2016 we Wrocławiu są zaproszeni, po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników, na teren Laboratorium do wzięcia udziału w wykładach i pokazach przygotowanych specjalnie na ww. wydarzenie.

Maksymalna liczba osób mogąca wejść na teren Laboratorium będzie ściśle określona i podana na stronach internetowych Organizatora oraz Laboratorium.

Do Laboratorium Uczestnicy wchodzą w obecności Osoby Oprowadzającej, którą będzie Pracownik Laboratorium.

Podczas pokazów z wykorzystaniem cieczy kriogenicznych Uczestnicy są zobowiązani zachować szczególną ostrożność oraz dokładnie przestrzegać wytycznych Pracowników Laboratorium.

Ze względu na działanie magnesów wytwarzających silne pola magnetyczne uczestniczenie w niektórych pokazach osób z rozrusznikami serca będzie niemożliwe.

Uczestnikom zabrania się oddalania od grupy oraz dotykania urządzeń pomiarowych bez wyraźnego pozwolenia Osoby Oprowadzającej.

Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz ogólnego Regulaminu Wydarzenia pn. Noc Laboratoriów skutkować będzie natychmiastowym wyproszeniem Uczestnika z terenu Laboratorium.


                                                                          ZAPISY:

Zapisy na poszczególne sesje Nocy Laboratoriów rozpoczynają się 23 września 2016 r.

Link do strony z zapisami http://www.ml.evenea.pl


STRONA WYDARZENIA:

Informacje o całym Wydarzeniu znajdują się na stronie: http://www.noclaboratoriow.pl