Polski English

Posiedzenie Rady Naukowej.

W dniach 23-24 czerwca br. odbyło się 83. posiedzenie Rady Naukowej Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur. Posiedzeniu przewodniczył prof. Janusz Lipkowski, który powitał członków Rady Naukowej i rozpoczął obrady. Gościem honorowym był prof. Andrzej Żelaźniewicz, Prezes Wrocławskiego Oddziału PAN.
Porządek obrad zawierał stałe punkty, m.in. sprawozdanie naukowe i finansowe za 2015 rok. P.o. Dyrektora, prof. Krzysztof Rogacki, zaprezentował dotychczasowe działania kierownictwa ML, które zaowocowały uzyskaniem dodatkowych środków finansowych na lata 2016-2017 w wysokości 25% budżetu ML rocznie, oraz omówił działalność naukową Laboratorium.
Prof. Rogacki przedstawił zaproponowane przez kierownictwo PAN zmiany dotyczące przyszłości ML i omówił możliwości dalszej współpracy naukowej ML z partnerami zagranicznymi. Radę Naukową zakończyło uroczyste podpisanie protokołu.