Polski English
Przejęcie Międzynarodowego Laboratorium przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk.

Szanowni Państwo,

działając w imieniu i na rzecz Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur z siedzibą we Wrocławiu (dalej Laboratorium) na podstawie Uchwały nr 12/2017 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie likwidacji międzynarodowego instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk oraz na podstawie Decyzji nr 25/2017 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 marca 2017 r. dot. wyznaczenia likwidatora Laboratorium, informuję że z dniem 1 kwietnia 2017 roku rozpoczął się proces likwidacji Laboratorium polegający na jego przejęciu przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą we Wrocławiu

 
Z poważaniem
Tomasz Ferenz
Likwidator MLSPMiNT