Polski English

Dwucewkowy elektromagnes wytwarzający pola impulsowe o indukcji do 60 T w ML-u.

W marcu 2016 zakończono w naszym laboratorium testy nowego dwucewkowego elektromagnesu, w którym po raz pierwszy zastosowano wymienną cewkę wewnętrzną.

Po uzyskaniu w elektromagnesie pola o indukcji 40,5 Tesla, cewkę wewnętrzną o średnicy otworu pomiarowego 18 mm (wykonaną z Cu) wymieniono na cewkę o średnicy otworu pomiarowej 15 mm (wykonaną z NbTi). W kolejnych testach uzyskano pola o indukcji 47 i 54 T.

Elektromagnes będzie wykorzystywany do badania własności magnetycznych oraz galwanomagnetycznych metali i nadprzewodników w polach do 60 Tesla. Również po raz pierwszy w ML, impulsowe pola magnetyczne powyżej 50 T zostały wytworzone przez elektromagnes zasilany dwublokowym niskonapięciowym tyrystorowym generatorem mocy (2x25 kA, 600 V, 30 MW).

Elektromagnes opracował, wykonał i testował nasz konstruktor, mgr A. Gilewski, we współpracy z grupą prof. V. Nizhankovskiego i pracownikami warsztatu.