Polski English

Kalendarium Międzynarodowego Laboratorium


 • 1956 - powstanie Zakładu Niskich Temperatur Instytutu Fizyki PAN, którym kieruje prof. dr hab. Roman Stanisław Ingarden;

 • 1961 - zostaje zbudowany pierwszy w Polsce magnes Bittera wytwarzający pola o indukcji do 4T;

 • 1964 - narada ekspertów naukowych RWPG w Mińsku, sformułowanie idei utworzenia we Wrocławiu międzynarodowego ośrodka zajmującego się badaniami właściwości materii w silnych polach magnetycznych i niskich temperaturach;

 • 1965 - narada ekspertów w Dreźnie: prof. dr hab. Włodzimierz Trzebiatowski w imieniu Polskiej Akademii Nauk przedstawia koncepcję Międzynarodowego Laboratorium;

 • 1968 - podpisanie porozumienia między Akademiami Nauk: Polski, Bułgarii, NRD i ZSRR o powołaniu
  Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur we Wrocławiu.
  Powołanie prof. dr hab. Włodzimierza Trzebiatowskiego na stanowisko dyrektora Laboratorium oraz prof. N.E. Aleksiejewskiego na przewodniczącego Rady Naukowej;

 • 1968 - wydelegowanie do pracy w ML kadry naukowej i technicznej przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN;

 • 1969 -  zostaje skonstruowany magnes Bittera wytwarzający pola o indukcji do 10T;

 • 1971 -  budowa magnesu Bittera wytwarzającego pola o indukcji do 15T;

 • 1975 -  zostaje skonstruowany magnes Bittera wytwarzający pola o indukcji do 20T;

 • 1982 - uruchomienie wagi do pomiarów magnetycznych „Cahn 1000”;

 • 1993 - uruchomienie programu budowy magnesów wytwarzających pola quasi-stacjonarne o indukcji 40-50T;

 • 1994 - wprowadzenie statusu członków rzeczywistych (posiadających głos decyzyjny w zarządzaniu Międzynarodowym Laboratorium) oraz członków stowarzyszonych; członkami rzeczywistymi zostają akademie nauk: Polski, Rosji i Bułgarii, członkami stowarzyszonymi są m.in. akademie: Ukrainy i Mołdowy;

 • 2004 - uruchomienie magnesu quasi-stacjonarnego wytwarzającego pola o indukcji 40-50T oraz zakupienie nowego magnesu nadprzewodnikowego wytwarzającego pola o indukcji do 15T;

 • 2005 - Narodowa Akademia Nauk Ukrainy uzyskuje status członka rzeczywistego Laboratorium;

 • 2006 - uzyskanie przez Laboratorium statusu międzynarodowego instytutu Polskiej Akademii Nauk;

 • 2007 - uruchomienie magnetometrów wibracyjnych z silnikiem krokowym do pomiarów w magnesie nadprzewodnikowym oraz w magnesach Bittera;

 • 2009 - 2010 - uruchomienie dylatometru do badań magnetostrykcji w magnesie nadprzewodnikowym;

 • 2014 - uruchomienie PPMS

 • 2016  - w dwucewkowym elektromagnesie (konstrukcji ML) z wymienną cewką wewnętrzną uzyskano pole o indukcji 54 T.Dokumenty


 >>  << Publikacja na temat naszego Laboratorium