Polski English

Możliwości badawcze


Laboratorium posiada unikatowe w skali kraju możliwości wykorzystania silnych pól magnetycznych, zarówno stałych jak i impulsowych, w pomiarach  wielkości fizycznych ciał stałych. Wykonujemy badania właściwości magnetycznych i elektrycznych, a także niektórych właściwości strukturalnych, cieplnych i optycznych w polach do 40 T i temperaturach od 2 do 300 K.


Posiadamy wstawki pomiarowe pozwalające na pomiary wymienionych uprzednio właściwości fizycznych w stałych lub impulsowych polach magnetycznych. Przy pomocy naszych pracowników naukowo-badawczych oraz pracowników warsztatu mechanicznego istnieje możliwość zaprojektowania i wykonania nowych wstawek.