Polski EnglishSpotkanie uczestników projektu
ERA.Net RUS Plus - INNOVATIONSpotkanie uczestników projektu „MAGNES” w Suzdalu.

W dniach 3-7 października 2016 r. w Suzdalu (Rosja) w trakcie VI Międzynarodowej Konferencji "Functional nanomaterials and high-purity substances" odbyło się spotkanie uczestników projektu „MAGNES” (http://www.ml.pan.wroc.pl/pl/p-m/) realizowany w ramach programu „ERA.Net RUS Plus – INNOVATION”.
W spotkaniu udział wzięli partnerzy projektu: z Polski - prof. Krzysztof Rogacki, dr hab. Jacek Ćwik, dr Daniel Gajda, dr Yuriy Koshkidko, (Międzynarodowe Laboratorium); z Niemiec - prof. Ludwig Schultz i prof. Günter Fuchs (Instytut IFW im. Leibniza w Dreźnie); z Rosji - prof. Gennady Burkhanov, dr Irina Tereshina i dr Natalia Kolchugina (Instytut Metalurgii i Materiałów im. A.A Baikova, RAS w Moskwie).
Celem spotkania było przedstawienie i przedyskutowanie dotychczasowego przebiegu prac związanych z projektem. Omówiono plany dalszej działalności, w tym szczegóły wymiany materiałów przeznaczonych do badań. W trakcie spotkania pracownicy Laboratorium zaprezentowali wystąpienia:

  • prof. Krzysztof Rogacki:„Development of low temperature hard magnetic materials and high-current high-field Fe-based superconductors for innovative technologies” - patrz >>
  • dr Jacek Ćwik:Hard magnetic materials with properties stable over a wide temperature range” - patrz >>
  • dr Daniel Gajda:Research of critical parameters in iron superconductor obtained new technology - HIP proces” - patrz >>
  • dr Yuriy Koshkidko: „(Nd1-xPrx)2Fe14B-based magnetiсs for low-temperature application” - patrz >>
 Ustalono, że kolejne spotkanie realizatorów projektu odbędzie się we Wrocławiu na przełomie stycznia/lutego 2017.


Dyskusja uczestników spotkania projektu podczas przerwy w wykładach konferencyjnych.

        Uczestnicy konferencji, w tym uczestnicy spotkania projektu:
G.Burkhanov, J.Ćwik, Y.Koshkidko, N.Kolchugina.

 


Hotel „Suzdal” w którym odbyło się spotkanie.


Suzdal.The project is co-supported by the National Centre for Research and Development (Poland) within
the project "ERA.NET RUS PLUS:No146-MAGNES" financed by the EU 7th FP, grant no609556.